Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Nehnuteľnosť, domácnosť

Extra výhodné poistenie vášho bývania teraz s extra zľavou, vyberte si najlepšiu ponuku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti >>> online poistenie nehnuteľnosti

Prečo sa obávať škôd, ktoré môžu postihnúť váš domov, alebo ktoré môžu vzniknúť vašim pričinením, či z titulu držby nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti (stavbe), poistenie domácnosti kryje škody na vybavení vašej domácnosti.

>>> kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

  • poistná suma nehnuteľnosti by mala zodpovedať cene novej nehnuteľnosti, teda nákladom na výstavbu napr. nového rodinného domu
  • poistnú sumu domácnosti stanovte súčtom hodnoty všetkých vecí, ktoré tvoria vybavenie vašej domácnosti (nábytok, odevy, obuv, elektronika, spotrebiče, športové a iné potreby, stavebné súčasti...)
  • získajte zadarmo poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a členov domácnosti
  • poistenie rodinného domu, bytu má okamžitú platnosť, vzniká zaplatením poistného, teda len uhradíte poistné napr. cez internetbanking a máte po starosti